Kompensacja Mocy Biernej

 Oprócz kosztów energii elektrycznej bardzo ważnym aspektem jest jej jakość. W zakłóconych sieciach występują problemy z poprawnym działaniem linii technologicznych, obrabiarek sterowanych numerycznie, itp. Współczesne urządzenia przemysłowe zawierają bardzo dużo elektronicznych układów sterowania i regulacji wrażliwych na nieodpowiednią jakość energii elektrycznej. Do doboru właściwych urządzeń kompensacyjnych lub filtracyjnych konieczne są dokładne pomiary i analiza zainstalowanych urządzeń.

Oferujemy szeroką gamę urządzeń i usług, które wpływają na poprawę jakości energii elektrycznej. Dzięki naszym systemom kompensacji mocy biernej, można znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

Kompleksowa obsługa klientów – od pomiarów po montaż i uruchomienie urządzeń- znacznie skraca czas oczekiwania na rozwiązanie problemu, niweluje również istotne koszty zlecania prac/usług kolejnym podwykonawcom.

Zupełnie inną sprawą sa kary na fakturach za energie bierną czy indukcyjną. Bardzo często widzimy ten problem na fakturach. Dzięki współpracy z partnerami którzy specjalizują sie w eliminowaniu wystąpień na fakturach kar za energie bierną, możemy zaoferować bardzo skuteczne rozwiązanie problemu. Problemy z energia bierną zdarzają sie nawet w kilkuletnich zmodernizowanych układach. Ma to związek z awaryjnością lub wypracowaniem baterii kondensatorów. Często problemem jest niedoszacowanie lub przeszacowanie samych parametrów baterii. Tylko prawidłowe pomiary pozwalają uniknąć tych błędów. Nasi partnerzy mają ponad 20 letnie doświadczenie w obsłudze dużych i średnich firm, oraz całą listę referencji. Nasz doświadczenie oraz doświadczenie naszych partnerów sprawia, że na pewno rozwiążemy Twój problem.

Zadzwoń, sprawdź nasze możliwości.


OGÓLNY ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZYCH PATRNERÓW:

 Analiza parametrów sieci

 Pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych

 Projekty baterii kondensatorów oraz odpowiedni dobór algorytmów i parametrów regulacji

 Analiza harmonicznych w prądach i napięciach

 Dostawa baterii kondensatorów dostosowanych do wymagań klienta

 Montaż urządzeń do kompensacji

 Projekty i realizacja filtrów absorbujących harmoniczne z sieci

 Remonty i konserwacje istniejących systemów kompensacji mocy biernej

 Optymalizacja starych układów kompensacji (zmiana konfiguracji, wymiana regulatora itp.)

 Inne prace związane z energoelektroniką , automatyką i techniką pomiarową.  

W swojej ofercie posiadamy również kondensatory cylindryczne niskiego napięcia . Kondensatory te wykonane są w obudowie aluminiowej z wypełnieniem gazowym. Posiadają one zabezpieczenie ciśnieniowe.

Rezystory rozładowcze

Zamocowane wewnątrz, umożliwiają rozładowanie kondensatora po odłączeniu od sieci zgodnie z obowiązującymi normami (czas rozładowania 3 minuty).

Współczynnik strat

Wartość współczynnika strat wewnętrznych kondensatorów Alpivar² jest mniejsza niż 0,1 x 10-3.

Taka wartość odpowiada mocy strat elektrycznych mniejszej niż 0,3 W na 1 kVAr, z uwzględnieniem strat na rezystorach rozładowczych.

Pojemność

Tolerancja wartości pojemności wynosi ± 5% pojemności znamionowej,

Zastosowanie technologii próżniowej w procesie produkcyjnym, chroni przed dostaniem się powietrza do zwijek, zapewniając bardzo dobrą stabilność pojemności przez cały okres użytkowania kondensatorów Alpivar2.

Maksymalne dopuszczalne napięcie: 1,18 Un.

Maksymalny dopuszczalny prąd:

• Typ standardowy N: 1,3 In

• Typ wzmocniony H: 1,5 In

Klasa izolacji:

• Wytrzymałość przy 50 Hz przez 1 min.: 6 kV

• Wytrzymałość na udar 1,2/50 μsek.: 25 kV

Normy :

Kondensatory Alpivar² są zgodne z następującymi normami:

• Norma francuska NF C 54 108 i 109

• Norma europejska EN 60831-1 i 2

• Norma międzynarodowa IEC 60831-1 i 2

• Norma kanadyjska CSA 22-2 Nr 190

• Badania zachowania się kondensatorów w końcowym okresie ich żywotności przeprowadzono w laboratoriach EDF i LCIE. z wynikiem pozytywnym.

Parametry termiczne

Kondensatory Alpivar² zostały zaprojektowane do stosowania w standardowej klasie temperatury obejmującej zakres: -25/+55ºC:

• Temperatura maksymalna: 55ºC

• Temperatura średnia w okresie 24 godz.: 45ºC

• Średnia temperatura roczna: 35ºC

Nowoczesne, ekologiczne, próżniowe kondensatory energetyczne ALPIVAR ® produkcji ALPES TECHNOLOGIES/ LEGRAND :

Kondensatory ALPIVAR² to urządzenia w wykonaniu suchym, pokryte w warunkach próżniowych żywicą poliuretanową, tworzącą obudowę chroniąca je przed czynnikami zewnętrznymi. Posiadają potrójną ochronę elektryczną a ponadto charakteryzują się znakomitą wytrzymałością na przepięcia i wyładowania częściowe oraz o wiele dłuższą żywotnością od urządzeń konwencjonalnych.

KONDENSATORY ALP IV AR2

 obecnie gamą podstawową są kondensatory o mocach :

( 2,6 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 40 ; 80 ) kvar oraz inne na zamówienie

 napięcie pracy: typowe 400 i 440V, dostępne są kondensatory na inne wartości napięć do 1 kV ,

 kondensatory do pieców indukcyjnychZALETY KONDENSATORÓW ALP IV AR2

 całkowicie suche

 druga klasa izolacji

 obudowa z samogasnącej żywicy poliuretanowej

potrójne zabezpieczenie wewnętrzne każdej zwijki poprzez zastosowanie:

 samoregenerującej, metalizowanej taśmy polipropylenowej,

 bezpiecznika elektrycznego,

 rozłącznika nadciśnieniowego.

Posiadamy w sprzedaży urządzenia znajdujące zastosowanie do budowy oraz remontu baterii kondensatorów. Między innymi są to:

 regulatory mocy biernej DCRK 5, 7, 12 oraz DCRJ 8 i 12

 styczniki przystosowane do załączania kondensatorów energetycznych typ BFK0910A, BFK1810A, BFK3800A, 11BF80K00

 podstawy bezpiecznikowe wraz z wkładkami

 transformatory separujące 400/230, 500/230

 przekładniki prądowe

 przekładniki sumujące

TYPY BATERII  KONDENSATORÓW B K - PAT :

 standardowy S

 wzmocniony H

 dławikowe SAH

 napięcie pracy: 400V/440V/480V/550V inne

DANE BATERII KONDENSATORÓW :

 stopień ochrony IP 31 – IK 05,

 zabezpieczenie elementów składowych zestawu, będących pod napięciem przed dotykiem bezpośrednim: IP 2X,

 parametry termiczne:

 temperatura pracy: -10ºC / +45ºC (średnia przez 24 godz.: 40ºC)

 temperatura magazynowania: -30ºC / +60ºC

 wentylacja: naturalna lub wymuszona (typ SAH),

 kolor: obudowa szara (RAL 7035), cokół w kolorze czarnym

 zgodność z normą: EN 60439-1; IEC 60439-1 i 2

Baterie kondensatorów BK-PAT są bateriami automatycznymi, w których załączanie poszczególnych stopni kondensatorowych odbywa się za pośrednictwem styczników elektromechanicznych.

Baterie są sterowane przez regulator współczynnika mocy zabudowany w obudowie:

Akcesoria do baterii kondensatorów

Baterie BK-PAT są rozwiązaniem kompaktowym, o konstrukcji modułowej, łatwe do rozbudowy i konserwacji, dostosowane do różnych wymagań dzięki 3 wykonaniom: typ standardowy S, typ wzmocniony H i typ dławikowy SAH . Regulatory współczynnika mocy zastosowane w bateriach zapewniają łatwe uruchomienie i użytkowanie baterii. Baterie są umieszczane standardowo w szafach o klasie ochrony IP 315 do zabudowy wnętrzowej. Wykonujemy także baterie niestandardowe według indywidualnych wymagań klienta. ( możliwość rozbudowy urządzenia w przypadku planowanego zwiększenia mocy biernej baterii, doprowadzenie kabli od dołu , dobór stopniowania, gabarytów obudowy).

Automatyczne baterie kondensatorów niskiego napięcia

Pomiary wykonujemy przy użyciu analizatora parametrów sieci elektroenergetycznej typu: PQA 824 HT ITALIA o numerze: 08060799 oraz z wykorzystaniem jako przekładników pomiarowych giętkich cęgów prądowych typu: flex Int o zakresie pomiarowym od 0-3000A.

Wykonujemy między innymi:

 analizę parametrów sieci

 analizę wyższych harmonicznych w prądach i napięciach

 pomiary rozpływów mocy czynnych i biernych

 badanie jakości energii (zgodność z normą EN61000-4- 30 klasa B)

 pomiary migotania

 rejestracja przepięć

 badanie instalacji elektrycznych

Na podstawie pomiarów pomiarów sieci i wizji lokalnej dobieramy urządzenia i rozwiązania dotyczące montażu, dostosowane adekwatnie pod zapotrzebowanie i możliwości techniczne zamawiającego (rozmieszczenie na terenie zakładu, usytuowanie, gabaryty obudowy, rodzaj podłączenia, wykorzystanie części istniejących układów, okablowania itd.).

W zakres przeglądu układu do kompensacji mocy biernej wchodzi:

 kontrola nagrzania poszczególnych kondensatorów.

 kontrola izolacji poszczególnych kondensatorów.

 pomiar pojemności kondensatora.

 pomiar prądów fazowych baterii.

 sprawdzanie ciągłości obwodów rozładowczych.

 próby funkcjonowania łączników.

 pełne oględziny stanu technicznego.

 sprawdzenie regulatora mocy biernej.

 sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Pomiary parametrów sieci i przeglądy baterii kondensatorów